За Интерпромет АД

ИНТЕРПРОМЕТ е акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало. Фирмата А.Д. Интерпромет е основана 25.02.1973 во Тетово, во моментов работи со изнајмување на доловен простор во реонот на Тетово. Располага со приближно 30000 метри квадратни деловен простор наменет за изнајмување.

Custom-dimensions