Дали на Тетово му недостасува деловен простор?


Дали на Тетово му недостасува деловен простор?
Да
18  31.6%
Не
15  26.3%
Незнам
7  12.3%
Има премногу
7  12.3%
Можеби
5  8.8%

Број на гласачи  :  57
Прв глас  :  Понеделник, 09 Октомври 2006 13:01
Последен глас  :  Четврток, 14 Февруари 2019 17:55