Дали на Тетово му недостасува деловен простор?


Дали на Тетово му недостасува деловен простор?
Да
18  31%
Не
15  25.9%
Има премногу
8  13.8%
Незнам
7  12.1%
Можеби
5  8.6%

Број на гласачи  :  58
Прв глас  :  Понеделник, 09 Октомври 2006 13:01
Последен глас  :  Петок, 22 Февруари 2019 13:14