Дали на Тетово му недостасува деловен простор?


Дали на Тетово му недостасува деловен простор?
Да
18  30.5%
Не
15  25.4%
Незнам
8  13.6%
Има премногу
8  13.6%
Можеби
5  8.5%

Број на гласачи  :  59
Прв глас  :  Понеделник, 09 Октомври 2006 13:01
Последен глас  :  Среда, 22 Мај 2019 08:58