Дали на Тетово му недостасува деловен простор?


Дали на Тетово му недостасува деловен простор?
Да
18  34%
Не
13  24.5%
Има премногу
7  13.2%
Незнам
6  11.3%
Можеби
4  7.5%

Numri i votuesve  :  53
Vota e parë  :  E hanë, 09 Tetor 2006 13:01
Vota e fundit  :  E mërkurë, 09 Maj 2018 14:29