Дали на Тетово му недостасува деловен простор?


Дали на Тетово му недостасува деловен простор?
Да
18  34.6%
Не
13  25%
Незнам
6  11.5%
Има премногу
6  11.5%
Можеби
4  7.7%

Numri i votuesve  :  52
Vota e parë  :  E hanë, 09 Tetor 2006 13:01
Vota e fundit  :  E premte, 14 Korrik 2017 11:50