Дали на Тетово му недостасува деловен простор?


Дали на Тетово му недостасува деловен простор?
Да
18  33.3%
Не
13  24.1%
Незнам
7  13%
Има премногу
7  13%
Можеби
4  7.4%

Numri i votuesve  :  54
Vota e parë  :  E hanë, 09 Tetor 2006 13:01
Vota e fundit  :  E hanë, 20 Gusht 2018 09:09