Дали на Тетово му недостасува деловен простор?


Дали на Тетово му недостасува деловен простор?
Да
18  30%
Не
15  25%
Има премногу
9  15%
Незнам
8  13.3%
Можеби
5  8.3%

Numri i votuesve  :  60
Vota e parë  :  E hanë, 09 Tetor 2006 13:01
Vota e fundit  :  E premte, 11 Tetor 2019 20:58